Rijkswaterstaat vervangt haar huidige Proces Registratie Systeem (PRS) door een nieuwe softwaresysteem. Ik was verantwoordelijk voor de initiële analyses en het modelleren van het huidige proces. Het betrof een bijzonder complex proces vanwege een groot aantal betrokken externe aannemers en interne partijen. Vanuit technisch perspectief was het een interessant project vanwege de grote hoeveelheid onderzoeksdata die werd verwerkt in het Data Warehouse van RWS. Ik heb deze data ingezet voor het optimaliseren van de procesflow.

Na afronding van de analyse was ik als Business Analist in het Scrumteam betrokken bij het implementeren van het nieuwe softwaresysteem.